Monday, 30 December 2013

Öppet brev till ordförande för Europeiska kommissionen, ordföranden för Europeiska rådet och ordföranden för Europaparlamentet. (Swedish translation)


Öppet brev till ordförande för Europeiska kommissionen, ordföranden för Europeiska rådet och ordföranden för Europaparlamentet 

José Manuel Barroso, Herman van Rompuy, Martin Schulz

Vi är djupt oroade över Europas framtid.
Den pågående politiska, sociala och ekonomiska krisen hotar att återigen dela upp kontinenten. Misslyckandet med att effektivt hantera krisen har skapat en stor misstro mot unionens institutioner bland sina egna medborgare. Populism och nationalism är på uppgång i alla medlemmsstater och i kölvattnet av krisen finns starka politiska krafter som öppet förespråkar en upplösning av vår union. Detta är en mycket farlig utveckling! Krisen har också lett till skapandet av ett antal organisationer bestående av engagerade medborgare som förespråkar ett mer demokratiskt, starkare och solidariskt Europa. Dessa organisationer och individer tar olika initiativ och skapar forum för debatt, information och kampanjer för att öka medborgarnas deltagande i uppbyggnaden av det framtida Europa.

Vi är alla mycket stolta över vad EU har åstadkommit under de senaste 60 åren men vi ser också att det mellanstatliga systemet inte längre kan möta utmaningarna i det moderna Europa. Detta system har också en top down-strategi som skapar en stor klyfta mellan ledare och medborgare. Vi söker efter alternativ till detta system. Vi söker delaktighet, demokrati och ansvarsutkrävande. Det demokratiska underskottet kan inte längre tolereras.

Krisen har gjort det mycket klart att om vi ska rädda Europa måste vi bygga om och reformera EU, inte bara ekonomiskt utan även socialt och politiskt. Vi står vid ett vägskäl där vägen vi väljer kommer att påverka många generationer framöver. Detta är utan tvekan den största utmaningen som det enade Europa har mött.

Europa går mot en federation eller en upplösning. Ett uppbrott skulle sannolikt flytta Europa mot en ny era av divisioner och kriser som ingen av oss vill uppleva eller lämna som ett arv till våra barn och barnbarn. Allt fler medborgare ser ett federalt Europa som den mest pragmatiska och långsiktiga lösningen för Europa. Frågan är, skall denna federation baseras på ett fundament av medborgare eller på nationalstaterna?

Detta brev speglar den starka övertygelsen som en grupp av EU-medborgare från många medlemsstater har och vi inbjuder, ordförande José Manuel Barroso, ordförande Herman Van Rompuy och ordförande Martin Schulz till att främja en ny fas i reformen av Europeiska unionen, mot en demokratisk federation av medborgare.


För ett Europa vi alla vill leva i!

Brevet i orginal hittar du här.

Sunday, 29 December 2013

Made in EU

The main consequence of the crisis in Europe is unquestionably unemployment and especially youth unemployment. The consequences of this are not only economic and social but also political.

Although the crisis and the unemployment has very little to do with the Union the Unions economic and political future depends on solving the youth unemployment. It requires both political and private action. Unfortunately, the crisis has so far been fought ineffectively with national interests at heart on the expense of ordinary people.

If Europe should be able to compete in the new world, we the citizens must review our consumption patterns, not only for economic reasons but also for environmental, social and democratic reasons. We must recognize and take responsibility for the fact that cheap Asian goods can have a very high price.

"Made in EU" can be a recipe for combating youth unemployment and something we all can contribute to.

Friday, 6 December 2013

Monday, 2 December 2013

Cameron calls for limit on European freedom of movement

Eurosceptics, with Cameron at the frontline are attacking the foundation of the European Union, the Citizen’s, as a strategi to slowly dismantel the union.' Freedom of movement is the perfect exempel of this and if Cameron succeeds with his attempt to discriminate against certain European citizen’s, we won’t have a true European citizenship to fight for anymore.

Who could of thought that European leaders in 2013 seriously want to take back freedoms claimed by the people. If we let this happen, it will be the beginning of the fall, not only for the Union but also for many other of our citicens rights.
I say we have taken to much crap from Cameron and it is time that we stand up for each other against this kind of compromising with our rights.