Monday, 30 December 2013

Öppet brev till ordförande för Europeiska kommissionen, ordföranden för Europeiska rådet och ordföranden för Europaparlamentet. (Swedish translation)


Öppet brev till ordförande för Europeiska kommissionen, ordföranden för Europeiska rådet och ordföranden för Europaparlamentet 

José Manuel Barroso, Herman van Rompuy, Martin Schulz

Vi är djupt oroade över Europas framtid.
Den pågående politiska, sociala och ekonomiska krisen hotar att återigen dela upp kontinenten. Misslyckandet med att effektivt hantera krisen har skapat en stor misstro mot unionens institutioner bland sina egna medborgare. Populism och nationalism är på uppgång i alla medlemmsstater och i kölvattnet av krisen finns starka politiska krafter som öppet förespråkar en upplösning av vår union. Detta är en mycket farlig utveckling! Krisen har också lett till skapandet av ett antal organisationer bestående av engagerade medborgare som förespråkar ett mer demokratiskt, starkare och solidariskt Europa. Dessa organisationer och individer tar olika initiativ och skapar forum för debatt, information och kampanjer för att öka medborgarnas deltagande i uppbyggnaden av det framtida Europa.

Vi är alla mycket stolta över vad EU har åstadkommit under de senaste 60 åren men vi ser också att det mellanstatliga systemet inte längre kan möta utmaningarna i det moderna Europa. Detta system har också en top down-strategi som skapar en stor klyfta mellan ledare och medborgare. Vi söker efter alternativ till detta system. Vi söker delaktighet, demokrati och ansvarsutkrävande. Det demokratiska underskottet kan inte längre tolereras.

Krisen har gjort det mycket klart att om vi ska rädda Europa måste vi bygga om och reformera EU, inte bara ekonomiskt utan även socialt och politiskt. Vi står vid ett vägskäl där vägen vi väljer kommer att påverka många generationer framöver. Detta är utan tvekan den största utmaningen som det enade Europa har mött.

Europa går mot en federation eller en upplösning. Ett uppbrott skulle sannolikt flytta Europa mot en ny era av divisioner och kriser som ingen av oss vill uppleva eller lämna som ett arv till våra barn och barnbarn. Allt fler medborgare ser ett federalt Europa som den mest pragmatiska och långsiktiga lösningen för Europa. Frågan är, skall denna federation baseras på ett fundament av medborgare eller på nationalstaterna?

Detta brev speglar den starka övertygelsen som en grupp av EU-medborgare från många medlemsstater har och vi inbjuder, ordförande José Manuel Barroso, ordförande Herman Van Rompuy och ordförande Martin Schulz till att främja en ny fas i reformen av Europeiska unionen, mot en demokratisk federation av medborgare.


För ett Europa vi alla vill leva i!

Brevet i orginal hittar du här.