Monday, 19 May 2014

EUs berättigande

EU har ett stort demokratiskt berättigande genom att unionen bildats på frivilliga fördrag mellan Europeiska medborgare i modern tid, baserat på gemensamma grundläggande demokratiska värderingar,  gemensamma behov och gemensamma utmaningar i den moderna världen.

Få nationalstater kan mäta sig med det. Få så kallade nationer har bildats genom ömsesidig vilja och i samförstånd utan oftast genom militärt maktspel, assimileringar och utrensningar. Väldigt få nationalstater har varit konstanta sedan de bildades. Demokratin i Europas nationalstater har i olika takt vuxit fram under dom senasta 150 åren och genom utvecklingen föddes idén om det demokratiskt enade Europa och bygget pågår fortfarande.

No comments:

Post a Comment