Wednesday, 9 April 2014

Makten är din

Att avstå från att rösta i ett demokratiskt val är att svika kommande generationer.

No comments:

Post a Comment